Hvordan kan du som leder hjelpe dine medarbeidere og koble av i ferien?

I en tid der teknologi gjør oss konstant tilgjengelige, er det viktig at man kobler godt av i ferien. Ledere bør være gode forbilder og minimere arbeid i ferien. Gå foran som gode eksempler ved å praktisere det vi sier at andre skal gjøre. Ved å tilrettelegge for mental og fysisk avkobling, og sikre en myk oppstart etter ferien, kan ledere bidra til økt trivsel, produktivitet og psykologisk trygghet blant medarbeiderne.