De seks arbeidsgenier (Six types of working geniouses)

Hvor har du ditt geni, eller mer spesifikt arbeidsgeni?

Har du noen gang lurt på hvorfor du trives best med noen arbeidsoppgaver, mens andre virker demotiverende og slitsomme? Ifølge Patrick Lencioni skyldes det at alle mennesker har en unik «arbeidsgenius» – en naturlig måte å arbeide på som engasjerer oss mest.

Her er introduksjonen hans fra Oslo Business forum 2023

I boken «The Six Types of Working Genius» presenterer Lencioni seks arbeidsgenier han mener vi alle innehar som blir den engelske forkortelsen WIDGET:

  • Wonder – Undring: Nysgjerrighet og evnen til nye perspektiver
  • Invention – Oppfinnsomhet: Kreativitet og problemløsning
  • Discernment – Vurdering: Strategisk analyse og god dømmekraft
  • Galvanizing – Inspirasjon: Motivasjon og det å få det beste ut av mennesker
  • Enablement– Muliggjøring: Samarbeid og det å få ting til å skje
  • Tenacity – Utholdenhet: Vedholdenhet og evnen til å fullføre
Spennende foredrag på Oslo Business forum 2023

#1 Undring

Evnen til nysgjerrighet, stille spørsmål og lete etter nye perspektiver. Undring er startpunktet for all innovasjon og utvikling. Undrende mennesker inspirerer organisasjoner til nytenkning.

#2 Oppfinnsomhet

Evnen til kreativ ideutvikling og det å finne innovative løsninger på problemer. Oppfinnere elsker å ta ideer fra undringstadiet til konkret handling. De er organisasjonens kreative kraft.

#3 Vurdering

Evnen til strategisk analyse og god dømmekraft. Å se og forstå komplekse sammenhenger og treffe kloke beslutninger. Vurderende mennesker bidrar med viktig innsikt og overblikk.

#4 Inspirasjon

Evnen til å motivere og få det beste ut av mennesker. Inspirerende individer fungerer som katalysatorer som får organisasjonen til å yte sitt beste. De tiltrekker seg andre.

#5 Muliggjøring

Evnen til samarbeid og det å få ting til å skje. Muliggjørere koordinerer innsats og fasiliterer effektivt teamarbeid. De er limet som binder organisasjonen sammen.

#6 Utholdenhet

Evnen til å nå ambisiøse mål og fullføre det man har startet på. Utholdende mennesker gir aldri opp og driver endringer i havn. De sikrer at visjoner blir til virkelighet.

Arbeidsgeniene er delt inn i tre faser

Idegenerering (ideation), aktivering (activation), og implementering (implementation)

Jeg er enig med Patrick og synes det er fascinerende å se hvordan disse geniene jobber – både uavhengig og sammen. De er gjensidig avhengige av hverandre, og alle seks må være til stede på et team for å maksimere sjansene for suksess. Tenk bare på situasjoner som har fungert godt om dette er tilfellet og det samme med de gangene det har gått galt, har du manglet noen av disse geniene på teamet?

Geniene 1 og 2, undring og oppfinnsomhet, representerer idéskaping. Personene på ditt team som har disse egenskapene er opphavet til nye ideer.

Geniene 3 og 4, vurdering og inspirasjon, representerer aktivering. De tar ting fra idé til handling.

Geniene 5 og 6, muliggjøring og utholdenhet, representerer gjennomføring. De hjelper prosessen med å gå hele sirkelen til fullføring.

Utover dette, er Undring, Skjønn og Muliggjøring responsive genier. Personer med disse egenskapene responderer på andre, tar imot spørsmål eller ideer og gjør noe med dem. Oppfinnsomhet, Stimulering og Utholdenhet er forstyrrende genier («På en god måte!» ifølge Patrick.) Personer med disse egenskapene får til endring.

Ifølge Lencioni har vi én dominant genius, mens vi også trekker veksler på de andre typene i varierende grad. Nøkkelen er å finne arbeidsoppgaver som lar vår spesielle genius komme til sin rett.

Lencioni forklarer hvordan ledere bør kartlegge medarbeideres arbeidsgenier og tilrettelegge for at deres naturlige talent brilljerer. Når folk får arbeide med det som engasjerer dem mest, frigjøres et enormt potensial både for den enkelte og organisasjonen.

Hva tenker du – ser du hvilke arbeidsgenier som passer deg aller best?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *