Dye Forretningsutvikling

Aleksander Dye driver Dye Forretningsutvikling som et enkeltpersonforetak. Jeg hjelper bedrifter til å være rustet for morgendagens utfordringer og styre prosjekter og prosesser i riktig strategisk retning. Dette gjøres ved å optimalisere og effektivisere driften gjennom virksomhetsutvikling rettet mot morgendagens marked ut fra den kunnskapen vi sitter på i dag.

I alle bedriftene jeg har vært i har det vært unødvendig tunge prosesser og lite optimalisert flyt mellom systemer og mennesker. Dette ønsker jeg å gjøre noe med slik at folk kan bruke sin kunnskap, energi og kreativitet til å skape verdi, ikke utføre repetitive oppgaver som er like hver gang. Dette kan gjøres gjennom endring og ikke minst implementering av en strategi som er i tråd med disse verdiene. Det er veldig mye som kan digitaliseres og automatiseres – og husk, digitalisering handler om mer enn å gjøre det samme som før, men på en mobil eller PC/Mac…. Uttrykket «paving the cowtracs» refererer til det å legge veien der den alltid har vært, eller i denne sammenheng – gjøre de samme rutiner og prosesser som tidligere, men nå på digitale flater – dette gir minimal gevinst. Tenk nytt og se hva som kan endres er nøkkelen til å lykkes digitalisering – ta med menneskene som faktisk er berørt av disse prosessene!

Jeg ønsker å gi mer mening til de som jobber i bedriftene så de føler at de skaper noe i sin hverdag, ikke fyller ut en sjekkliste!