KI-generert er årets ord

Språkrådet kårer hvert år et ord til å bli årets ord. Dette ordet er nyord eller ord Språkrådet ønsker å fremheve som har preget året som har gått. Årets ord i 2023 er KI-generert. Tidligere ord kan sees på nettsidene til Språkrådet tilbake til 2008

KI står for kunstig intelligens. Uttrykket «KI-generert» brukes om noe som er laget ved hjelp av kunstig intelligens. For eksempel kan tekst, bilder, musikk eller andre typer innhold være KI-generert.

Etter hvert som teknologien for kunstig intelligens utvikles og tas i bruk på stadig flere områder, vil vi trolig se ordet «KI-generert» brukt hyppigere. Ifølge Dagfinn Rødningen, seniorrådgiver i Språkrådet, er KI-generert et begrep som vil bli vanligere i tiden fremover.

Kunstig intelligens kan brukes til å generere innhold som for eksempel tekster, bilder eller musikk på en automatisert måte. Dette skiller seg fra tradisjonelt menneskeskapt innhold. Når noe er laget av en algoritme istedenfor et menneske, er det altså KI-generert.

Etter hvert som teknologien utvikles videre, vil stadig flere typer innhold, tjenester og produkter være KI-genererte. Derfor er det viktig at vi har et begrep som beskriver og skiller dette fra menneskeskapt innhold. Uttrykket «KI-generert» dekker dette behovet og vil sannsynligvis få en stadig viktigere plass i språket vårt i årene som kommer.

KI-generert: Utviklinga av kunstig intelligens har fåt stor oppmerksomhet i år, og vi har fåt flere nye sammensate ord med forkortelsen KI (av kunstig intelligens) som førsteledd. Adjekivet KI-generert er en av de mest brukte sammensetningene, og det betyr noe slikt som «laget med kunstig intelligens». Bruken av ordet vil trolig øke eter hvert som kunstig intelligens gjør seg gjeldende på flere områder. Mens våre nærmeste nordiske naboland har valgt å holde på den engelske forkortelsen AI (av artificial intelligence) som førsteledd i slike sammensetninger, ser vi at den norske varianten KI vinner terreng i Norge. I 2023 var KI-generert mer brukt enn AI-generert i norske tekster. KI-generert er dermed årets ord 2023.

https://www.sprakradet.no/globalassets/vi-og-vart/prisar/arets-ord/2023/arets-ord-2023—ti-pa-topp-lista-med-omtaler.pdf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *