Konsernsjefen med interesse for IT vil lettere lykkes

Det har vært en undersøkelse gjennomført av Gartner for å se på «CEO Top Business Priorities for 2018 and 2019» og det viser seg helt klart at for å lykkes fremover må topplederen tenke digitalt. Det er gjennomgående behov for digitalisering gjennom utvikling av bedriftenes strategi (ikke en IT-strategi, men bedriftens strategi. IT strategien skal kun støtte opp under den generelle strategien til bedriften).

Ut fra bildet under ser vi at det er veldig mye som går på digitalisering av prosesser og av arbeidsflyt. Det er klare tendenser til at bedriftens struktur (og dermed måten de jobber på) må endres for å nå de målene som blir satt. Det er vel verdt å merke seg at det er en nedgang på 40% siden forrige år på enkel vekst så her ser bedriftene at det er større og mer komplekse oppgaver som må løses fremover.

CEO Top Business Priorities for 2018 and 2019
Toppleder prioriteter fra Gartner sin undersøkelse «CEO Top Business Priorities for 2018 and 2019»

Ser vi videre på hvordan endring gjennomføres er det klart at her er det behov for kulturendringer i bedriftene. Dette ser også de som har deltatt i undersøkelsen, men bare 37% sier at dette er kritisk innen 2020, men ser vi på de bedriftene som har et digitalt initiativ så er det 42% som ser på det som kritisk innen 2020. Totalt sett ville 62% av de spurte at bedriften deres skulle endres seg i retning av en mer digital virksomhet så her det er mye spennende som skjer fremover. Jeg håper at våre norske bedrifter også kaster seg med på dette og gjør sitt for å effektivisere sine prosesser og velger de rette prosjektene for å forme bedriften slik de ønsker.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *