Nøkkelen til suksess med digitalisering er ikke teknologien, men menneskenes forståelse av den

Teknologi uten mennesker i sentrum gir liten verdi

Simens har for fjerde år på rad tatt «den digitale temperaturen» på norsk næringsliv sett opp mot og det står dessverre ikke best til… Norge er midt oppe i en stor omstilling av norsk økonomi og det er digitalisering som står i høysetet. Ser vi objektivt på markedet vi opererer i så er det lite som kan gi eller ta fra oss markedsmessige forsprang som graden av digitalisering og hvordan vi anvender teknologien som er tilgjengelig for oss. Vil Norge og norsk næringsliv klare å opprettholde det fortrinnet vi har hatt?

Hva er definert som digitalisering i rapporten til Simens?
Digitalisering er bruken av teknologi til  å fornye, forbedre og forenkle! Det handler om å utnytte mulighetene teknologien gir, ikke bare bruke teknologi i seg selv.

Det er ingen områder som ikke blir berørt av digitalisering. Dette treffer privat- som offentlig sektor og ideelle organisasjoner. Ny teknologi må tas i bruk for å beholde og aller helst øke fortrinnet i markedet. Lar man være å investere blir man passert, men det er kritisk at man investerer riktig og ikke bare kaster penger inn til teknologer og glemmer menneskene!

Det er uansett de nærmeste årene menneskene som vil gjøre størsteparten av jobben som skal utføres (av det som gjøres i dag av mennesker). Ta vare på de gode hodene og hjelp organisasjonen til å forstå hvordan de kan hjelpe seg selv er etter min mening et viktig mantra!

Norge har et godt utgangspunkt med høy digital modenhet og en god teknisk infrastruktur. I har tilgang på gode registerdata som kan utnyttes og raffineres til verdifulle ressurser for norske virksomheter.

«Data kan, hvis vi foredler og forvalter dem riktig, legge grunnlaget for bedre og mer effektive offentlige tjenester, nye industrisuksesser og arbeidsplasser»

Nikolai Astrup, digitaliseringsminister

Nøkkelen til å lykkes med digitalisering ligger i menneskenes forståelse av teknologien, ikke teknologien i seg selv. Ta Uber som eksempel der de tok over taxinæringen ved å benytte tilgjengelig teknologi for å lage en bedre kundeopplevelse. Taxinæringen svarte med lover og løyver, men dette vil kun hjelpe midlertidig. En bedre tjeneste vil seire og reglene må tilpasses kundens og brukerens beste. Taxinæringen har tilgang til den samme teknologien som Uber, men menneskene der så ikke muligheten. Ser vi videre på Air bnb er det samme sak der. En bedre måte å tilby overnatting til de som trenger det, kombinert med en mulighet for de som har plass til overnatting til å enkelt leie denne ut.

Det er liten tvil om at digitaliseringen og endringer i teknologi vil føre til enda raskere omstillinger og et behov for at ledere blir dyktige innen endringsledelse og kan styre virksomheten gjennom slike prosesser. Her avdekker rapporten at dette er noe norske ledere generelt sett ikke er gode på. Dette er basert på undersøkelsen som ble gjort der 72% av respondentene er topp- eller mellomledere.

Norske virksomheter har en falsk følelse av trygghet kan det virke som. 74% av respondentene mener at det er svært viktig med digitalisering om 5 år, men kun 55% mener det er svært viktig å gjøre noe med dette allerede i dag.

Bedrifter ønsker helt klart å øke sin digitale kompetanse og her sier hele 65% at de har konkrete planer for å heve kunnskapen blant sine ansatte. I tillegg til dette er det 59% som sier de skal rekrutter inn digital kompetanse til bedriften det neste året. Hvor mange som overlapper her sier rapporten ingen ting om, men det er tydelig at det er fokus på dette.

Les hele rapporten her: https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/public.1565082616.7d1de681-d583-47b6-af45-08cf3d8befbe.digital-temperaturmaaler2019.pdf

Ta vare på menneskene i bedriften din, det er de som skal ta bedriften videre, gjerne sammen med noen nyansatte og en del kursing/opplæring så blir dette året et godt år!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *