Hvordan overleve i en verden i konstant endring?

Det er estimert at 40% av dagens Fortune 500 firmaene på S&P 500 listen ikke vil være eksisterende om bare 10 år – En studie av John M. Olin School of Business på Washington University

Det er bare en ting vi vet sikkert om fremtiden og det er at den ikke er lik som i dag. Det er endringer som kommer… eller det vil si endringer skjer konstant for ellers ville ikke fremtiden sett annerledes ut.

Det er i dag fokus på bruk av kunstig intelligens, store data, maskinlæring og 3D printing i de fleste fagfelt. Noen ligger langt foran andre har en lang vei å gå. Pass på at du er der du vil være for hastigheten på endring i dag er vanskelig å fatte!

Avklaring om GDPR, samtykke og nyhetsbrev

Det er ikke et krav etter innføringen av GDPR (General Data Protection Regulation, på norsk Personvernforordningen) om å få et samtykke til å sende e-post til deg! Det som har med GDPR å gjøre i denne forbindelse er muligheten til å behandle personopplysninger i tråd med regelverket, i denne sammenheng din e-postadresse. Hvordan denne lagres, sikres mot uvedkommende og behandles er viktig at er i tråd med GDPR.