Avklaring om GDPR, samtykke og nyhetsbrev

Det er ikke et krav etter innføringen av GDPR (General Data Protection Regulation, på norsk Personvernforordningen) om å få et samtykke til å sende e-post til deg! Det som har med GDPR å gjøre i denne forbindelse er muligheten til å behandle personopplysninger i tråd med regelverket, i denne sammenheng din e-postadresse. Hvordan denne lagres, sikres mot uvedkommende og behandles er viktig at er i tråd med GDPR.