Data er den nye (gjenbrukbare) oljen

Verdien av data likestilles med kapital og arbeidskraft, og vi ser en teknologirevolusjon innen analyse, utnyttelse og prosessering av data som dette.

Data kan brukes på nytt og på nytt og på nye måter. Data må struktureres og eksponeres på en måte som gir verdi for sluttbruker, bedrift og for samfunnet. Data blir ikke brukt opp og kan brukes av mange uten at den tar slutt – den genererer mer data gjennom bruk da vi kan analysere hva som brukes og til hva.